torsdag 8. september 2011

Bruk stemmeretten!

Ja dette er et lite hjertesukk...
Et inderlig ønske om at alle tar seg tid til å komme seg til stemmelokalet og  BRUKE STEMMERETTEN!
Ikke mange dager igjen til det er kommunevalg nå, og alle, absolutt alle, har en formening om hvordan de vil at samfunnet skal være. Og nå er det en glimrende sjanse til å være med å påvirke dette!
BRUK STEMMERETTEN!!!

Jeg for min del er redd for all privatisering, jeg er opptatt av at det skal være gode skoler og helsesystemer som alle kan bruke, ikke bare de rike....
Jeg er også opptatt av, som ansatt i kommunal sektor, hvem som skal være mine arbeidsgivere de neste 4 årene. For det er jo sånn det blir i praksis.

Så jeg sier det igjen.
Bruk stemmeretten!!!

Ingen kommentarer: